HUMLEDRENGENE

Leveregler for LOGEN (af 6. februar 2004)

 1. Vi er hædersmænd, og en aftale er en aftale
 2. Vi er en ølklub, men andre alkoholholdige drikke må gerne nydes
 3. Vi har nok i os selv
 4. Vi har en hjemmeside – www.humledrengene.dk – og den bruger vi til at informere om forelæsninger og andre emner af særlig relevans for LOGEN
 5. Vi kan ikke melde os ud af LOGEN, når vi først er kommet ind, for medlemskabet er livslangt
 6. Vi må gerne bagvaske hinanden internt, men ikke overfor andre
 7. Vi aftaler LOGE-møderne i god tid
 8. Vi hylder alles involvering, hvorfor vi skiftes til at arrangere LOGE-møderne
 9. Vi mødes hver gang kl. 15.30, og ved trappen til T37
 10. Vi tager én gang om året på studietur i udlandet – men der er undtagelsesvis ikke mødepligt
 11. Vi betaler hver måned et kontingent på 200 kr., der dels finansierer hjemmesiden, dels tjener som opsparing til studieturen. Der betales naturligvis til tiden. Deltager en ølbroder undtagelsesvis ikke, tilbagebetales hans andel